Política de devolució, cancel·lació i entrega de comandes

El termini de devolució és de 14 dies naturals (Llei 3/2014, de 27 de març). Si el termini de devolució finalitza en un dissabte, diumenge o festiu, es prorroga fins al primer dia feiner. El termini comença a comptar des del dia en què la comanda és rebuda pel client oa l'adreça per l'indicada.

L'usuari serà responsable de la verificació de les dades reflectides a la comanda, i haurà de comunicar a Ornallar qualsevol error a la seva comanda que detecti en el termini màxim de 24 hores. En cas de no produir-se aquesta comunicació, la comanda serà lliurada de manera vinculant per a lusuari. Ornallar es reserva el dret a denegar el dret a devolució de productes en supòsits de vulneració del que estableixen aquestes condicions.

Devolucions

Productes amb danys

1 Danys visibles a l'embalatge.

Aquest tipus de reclamacions són les que s'observen abans d'obrir l'embalatge, és a dir, quan encara sense desembalar el paquet observem algun tipus de dany a la part exterior de l'embalum rebut. El termini per fer la reclamació i comunicar-nos-ho se situa a les 24 hores posteriors a la recepció de la mercaderia .

Perquè la reclamació es consideri correcta el destinatari haurà de fer constar el transportista a la PDA o l'albarà de lliurament del transportista que ha de signar en rebre la mercaderia, una descripció detallada del trencament, indicant el nombre de bonys danyats. No s'acceptaran comentaris genèrics del tipus «embalums danyats» «s'aprecien danys», «embalatge en mal estat», etc. A més, s'haurà de quedar amb una còpia del signat al transportista o fer una foto de la pantalla de la PDA, tota la documentació remetre-la a Ornallar juntament amb fotografies clares en què els danys a l'embalatge siguin perceptibles dins de les 24 hores següents de la recepció al següent correu electrònic info@ornallar.com.

2 Danys al producte.

Són les reclamacions que es realitzen una vegada obert el bony i apreciat qualsevol tipus de dany a la mercaderia. El termini per fer la reclamació en aquest supòsit és de 24 hores a partir de la recepció del paquet i el procediment per tramitar-la és el següent:

– Escriure'ns un correu electrònic dins del termini en què es detalli l'abast dels danys a la següent adreça de correu electrònic info@ornallar.com.

– Acompanyar la reclamació amb fotos de la mercaderia danyada on s'apreciïn els danys i les fotos de els embalatges, on sigui visible l'etiqueta del transportista.

– És molt IMPORTANT que el destinatari mantingui l'embalatge original de la mercaderia, ja que aquesta ha de ser recollida sempre amb el mateix empaquetat amb què va ser enviada.

  1. Productes sense danys.

Si en els 14 dies naturals següents a la data de lliurament no està satisfet amb el producte, n'hi haurà prou que el torni sense haver-lo utilitzat (és a dir, que no s'hagi fet un ús del producte més enllà de la mera comprovació del bon estat i funcionament del mateix), al seu embalatge d'origen, en perfecte estat (no danyats o embrutats) i amb tots els accessoris, instruccions i documentació inclosa. No es reemborsaran les despeses de transport i recollida de la mercaderia.

Tots els productes comprats podran ser tornats durant 14 dies naturals que comencen a comptar des de la data de lliurament, dacord amb les disposicions de la Llei del Comerç Electrònic Minorista Espanyola.

Les despeses de devolució aniran, en tots els casos, a càrrec del client. Prèviament haureu d'indicar la vostra intenció de tornar el producte a Ornallar per correu electrònic o per telèfon, i esperar a rebre les instruccions precises per a la devolució del producte que us remetrem per email.

El reemborsament al compte del client com a conseqüència d'aquesta devolució s'efectuarà en el termini de 14 dies naturals a partir de la recepció en bon estat de la mercaderia per Ornallar .

Els productes que presenten algun defecte de fabricació, es procedirà a la reparació o canvi, segons el tipus d'incidència, però això no serà motiu de devolució.

En el cas que la devolució no fos acceptada pel proveïdor en entendre que el producte la devolució del qual es pretén hagués estat manifestament objecte d'ús, aquests productes romandran al magatzem de distribució per ser recollits pel client durant un període no superior a trenta dies des de la devolució.

No es poden tornar tampoc els paquets en què no consti cap element adjunt que permeti identificar el remitent (núm. de comanda, nom, adreça, etc.). Les despeses i riscos vinculats a la devolució del producte seran a càrrec del remitent, qui els haurà d'enviar de forma segura i amb les garanties necessàries perquè la mercaderia tornada arribi en perfecte estat de conservació. La devolució dels productes donarà lloc a un reemborsament igual al preu de compra del producte/s tornat/s. Tota persona que torni un producte rebrà un correu electrònic informant-lo de l'import del seu reemborsament.

A l'hora de fer la devolució del producte, es recomana fer-ho pels mateixos mitjans i canals pels quals va ser enviat per tal d'assegurar un transport correcte i evitar possibles danys i trencaments que posin en perill el bon estat del producte.

Lliurament de comandes

Les comandes són lliurades a les diferents empreses d'enviament en 24-72 hores, sempre que els productes es trobin en estoc i llevat que es facin en dissabtes, diumenges i festius. En aquests casos les comandes es lliuraran a l'empresa de transport el primer dia laborable posterior al dia de realització.

S'ha de tenir en compte que els terminis indicats es computen en dies feiners i que es poden veure afectats per festes locals o nacionals.

Per enviaments a Espanya peninsular.

  1. a) Enviaments superiors o iguals a 300 Euros (Accessoris) o 400 Euros (Xemeneies i estufes) Ports gratuïts.
  2. b) Enviaments inferiors o iguals a 400 Euros

Barcelona, ​​Lleida, Girona i Tarragona 22€

Alacant, Castelló, València i Saragossa 26 Euros.

Àlaba, Albacete, Cantàbria, Conca, Guadalajara, Guipúscoa, Osca, La Rioja, Navarra, Sòria i Biscaia 27 Euros.

Àvila, Burgos Ciudad Real, Madrid, Múrcia, Palència, Segòvia, Terol, Toledo i Valladolid 30 Euros.

Almeria, Astúries, Còrdova, Granada, Jaén, La Corunya, Lleó, Lugo, Màlaga, Orense, Pontevedra, Salamanca, Sevilla i Zamora 36 Euros.

Badajoz, Càceres, Cadis i Huelva 39 Euros

Mallorca, Eivissa i Menorca 42 Euros

(*) L'import dels ports han estat calculats de forma genèrica i aproximada, a cada lliurament calculem els ports a partir dels criteris marcats per l'operador logístic (pes, volum i zona), sempre oferim el preu del millor servei basant-nos en la qualitat de lliurament dels productes, sota l'índex d'incidències i la puntualitat.

Per altres consultar a info@ornallar.com

El lliurament de les comandes es realitzarà al domicili de lliurament designat lliurement per lusuari. De tal manera, Ornallar no assumeix cap responsabilitat per quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades per l'usuari siguin falses, inexactes o incomplets o quan el lliurament no es pugui efectuar per causes alienes a l'empresa d'enviament o servei de correus, assignada a aquest efecte, com ho és l'absència del destinatari. No es fan enviaments a apartats postals.

Combustible

Biomassa

Benvinguts a la calor sostenible i amigable amb el medi ambient! La biomassa, com pèl·lets de fusta i closques de nou, és una opció renovable i ecològica per escalfar la teva llar. En utilitzar-la, només s'allibera la mateixa quantitat de CO2 que la planta va absorbir, cosa que ajuda al planeta! Només recorda preparar lespai per emmagatzemar i utilitzar aquesta meravellosa font de calor verda. 🌱🔥

Llenya, pèl·let...

COMBUSTIBLE

Electricitat

Descobreix la comoditat dels sistemes de calefacció elèctrica a casa teva! Gaudeix d´una instal·lació ràpida i senzilla, sense complicacions. Els radiadors elèctrics i bombes de calor et brinden una calor instantània i neta. Encara que a llarg termini, considera el cost energètic i assegura't de tenir una font elèctrica fiable. El confort és a només un botó de distància! 🔌🏠

Electricitat

COMBUSTIBLE

Gas

Gaudeix d´una calidesa convenient i amigable amb el planeta! Tant el gas natural com el GLP o propà són excel·lents opcions per a casa teva. El gas natural, net i eficient, arriba directe a través d‟una xarxa, mentre que el GLP, versàtil i eficient, s‟emmagatzema en tancs. Tots dos t'ofereixen calor, cuina i aigua calenta, adaptant-te a les teves necessitats. Tingues cura del medi ambient i mantingues el confort tot l'any! 🔥🌿🔆

Button label

combustible

Bioetanol

El bioetanol és un combustible renovable produït a partir de cultius com a blat de moro o canya de sucre. És una opció sostenible per a vehicles i calefacció, amb baixes emissions de carboni. El seu ús contribueix a reduir l'impacte ambiental i és una alternativa ecològica i eficient. 🔥🌿

Bioetanol